ข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจเท่านั้น

ดอกเบี้ยต่ำสุด * ลดต้นลดดอกได้ *

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 50,000 - 15,000,000 บาท

ฟรี!ทุกค่าธรรมเนียม บริษัทไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดำเนินการใดๆ ตั้งแต่แรกเข้า จนถึงยกเลิกบริการ

สินเชื่อธุรกิจ Loan Shark

เสริมสภาพคล่องทางการเงิน
• ดอกเบี้ยต่ำ*
• วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท*
• ผ่อนสบายๆ ลดต้นลดดอกได้*
*ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและดุลยพินิจของฝ่ายสินเชื่อ กรณีมีหลักประกันจะได้รับสิทธิพิเศษ

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

สำหรับผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจเท่านั้น
• บุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทยที่ประกอบกิจการในประเทศไทย*
• นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย*
• มีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี*
*กรณีไม่ได้จดทะเบียน ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและดุลยพินิจของฝ่ายสินเชื่อ

หลักประกัน

• เงินฝาก*
• หลักทรัพย์*
เช่น ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงงาน อาคารพาณิชย์ สำนักงาน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม เป็นต้น
• พันธบัตรรัฐบาล*
*ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและดุลยพินิจของฝ่ายสินเชื่อ

Loan Shark Center วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อราย 50,000 – 5,000,000 บาท 

อนุมัติแล้ววันนี้!! หากท่านเป็นผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ ที่ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท วงเงินสินเชื่อสูงสุด ให้ธุรกิจของท่านเฮงๆ ปังๆ

01

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ยื่นขอสินเชื่อ ส่งเอกสาร

1. ติดต่อเราผ่านการโทร หรือ แอพฯไลน์(LINE) เป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็วที่สุด
2. เจ้าหน้าที่จะให้ท่านส่งเอกสารเล็กน้อย ผ่านแอพฯไลน์ ได้แก่ 
2.1 สำเนาบัตรประชาชน
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า/หจก./บจก. อย่างน้อย 1 อย่าง
4. รูปถ่ายกิจการ ทั้งภายนอก และภายใน
5. สัญญาเช่า (ถ้ามี)
​6. Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

02

นัดพบลูกค้า ( บริการ On-Site Service ฟรี )

เจ้าหน้าที่จะทำการโทรนัดท่าน เพื่อเข้าไปชี้แจงรายละเอียดสินเชื่ออีกครั้ง ทำสัญญา และรับเอกสารสำคัญ ภายใน 2 ชม. สูงสุดไม่เกิน 24 ชม. 

03

สั่งโอนเงินเข้าบัญชีได้ทันที เปิด-ปิดได้ตามต้องการ

สำหรับสินเชื่อระยะสั้น (O/D, Factoring) ท่านไม่จำเป็นต้องเบิกใช้เต็มยอดวงเงินที่อนุมัติ สามารถทยอยเบิกใช้ในแต่ละวันได้ เพราะสินเชื่อนี้คิดคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน ตามยอดที่เบิกใช้จริง ไม่ใช่วงเงินอนุมัติ

04

ชำระเงิน

จ่ายขั้นต่ำแค่ดอกเบี้ย ลดภาระการจ่ายก้อนใหญ่
สามารถทะยอยทำลดต้นลดดอก คือ เมื่อคืนเงินต้นที่เบิกใช้ ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายก็ลด 

05

ขอวงเงินเพิ่ม

ในวงเงินอนุมัติล่าสุด ท่านสามารถเบิกใช้และชำระคืนได้ตลอด โดยไม่เกินวงเงินนั้น 
แต่หากต้องการขอวงเงินเพิ่ม เพราะกิจการไปได้ดี หรือมีสินทรัพย์ที่ต้องการสำแดงเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา 

รายละเอียดสินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อธุรกิจ ระยะยาว สินเชื่อธุรกิจ ระยะสั้น
ระยะเวลาผ่อนชำระ
สูงสุด 10 ปี
พิจารณาต่ออายุ ปีต่อปี
วงเงินสินเชื่อ
50,000 - 15,000,000 บาท
50,000 - 15,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
15% ต่อปี
ไม่เกิน 25% ต่อปี
รูปแบบการคิดดอกเบี้ย
ผ่อนเท่ากันทุกเดือน
ผ่อนขั้นต่ำเฉพาะดอกเบี้ย
จุดเด่น
ลดต้นลดดอกได้ คิดดอกเบี้ยเฉพาะที่ดึงไปใช้
ลดต้นลดดอกได้ คิดดอกเบี้ยเฉพาะที่ดึงไปใช้
ค่าธรรมเนียม
วิเคราะห์โครงการ (Front End Fee) = 3% 0%
ยกเลิกสินเชื่อที่อนุมัติแล้ว (Cancellation Fee) = 2% 0%
ชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนกำหนด (Prepayment Fee) = 2% 0%
อากรแสตมป์ = 0.05%
จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ = 0.5%
ทะเบียนการโอน = 2% (กรณีขายฝาก)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ = 3.3% (กรณีขายฝาก)
วิเคราะห์โครงการ (Front End Fee) = 3% 0%
ยกเลิกสินเชื่อที่อนุมัติแล้ว (Cancellation Fee) = 2% 0%
ชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนกำหนด (Prepayment Fee) = 2% 0%
อากรแสตมป์ = 0.05%

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด พิจารณาจากการประเมินจริง